Shinobi, Koi Utsutsu: Banka Aya Emaki

PlayStation 4 remasters of the two Shinobi, Koi Utsutsu games.